Akiknek a budai bor feltámadását köszönhetjük

„Hegyei bé vannak szőlőkkel terítve,
Alattok borházak sorba felépítve,
Eggyik a másiknál cifrábban szépítve,
Prés, sajtók és kádak szürethez készítve.”

(Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása… 1790)


A szőlőhöz valamilyen formában kötődő lakosság már a 17. század végén differenciált képet mutatott: a budai és pesti iparos, kézműves polgárok többsége nem maga gondozta szőlejét, hanem bérmunkásokra bízta azt. Egy szőlő birtoklása ugyanis legalább olyan fontos volt egy budai polgárnak, mint a háztulajdon. Már az 1702-es, budai adózókat tartalmazó összeírás a szőlőművesek differenciáltságáról árulkodik. Élesen megkülönböztették egymástól ugyanis a kapást (Hauer), a napszámost (Tagwerker) és a vincellért (Weinzierl). A kapások többsége a Tabánban, vagyis a Rácvárosban élt, míg a napszámosok inkább az északi külvárosokban, így a Vízivárosban, az ekkor még önállónak számító Horvátvárosban és Újlakon. A vincellérek szintén a Vízivárosban és környékén laktak. Mivel hármójuk közül ők voltak a szőlőműveléssel kapcsolatos szakszerű tudás birtokában, rendszerint a vincellérek figyeltek a többi munkás feladataira is, néhányan közülük kocsmát is működtettek. Érdemes megjegyezni, hogy ugyanekkor még csak hét kádár élt Budán, ennyien látták el hordóval a város lakóit.Vár Víziváros Horvátváros Országút Újlak Tabán, katolikus Tabán, görögkeleti Összesen
Kapás - - 42 - 33 115 260 450
Napszámos 1 18 19 3 24 6 4 75
Vincellér 6 35 21 10 5 1 - 78
Az adott városrészben
összeírt családfők
összesen
253 386 130 57 99 215 434 603/1574
Kapás, napszámos és vincellér családfők Budán 1702-ben


Vincellér (Weinzierl). Metszet, id. Christoph Weigel: Ständebuch, 1698.


A 19. század elején készült nem nemesi összeírás továbbra is a szőlőművelés jelentőségéről árulkodik Budán: nem volt olyan külváros, ahol ne élt volna kapás, napszámos vagy vincellér, utóbbiak száma ugyanakkor – az arányokat tekintve – jelentős mértékben növekedett.Vár Víziváros Országút Újlak Tabán Krisztinaváros Összesen
Kapás - 210 368 49 114 63 804
Napszámos - 100 35 107 162 85 489
Vincellér - 37 - 233 100 3 373
Az adott városrészben
adózó családfők
összesen
249 2136 896 805 1514 518 1666/6118
Kapás, napszámos és vincellér családfők Budán (1817–1820)


Josef és Peter Schaffer: Buda és Pest látképe, 1787, részlet
(Österreichische Nationalbibliothek 00535886)


A budai bortermelés újraélesztésében nagy szerepet játszottak a részben vissza-, részben 1690 után letelepülő rácok. Mind az ortodox, mind a katolikus rác lakosok mintegy fele kizárólag szőlőművelésből élt meg: saját és/vagy más szőlőjét gondozták például Gellért-hegyen, Sas-hegyen és Sasadon. Saját szőlőt a 17–18. század fordulóján – általában ingyen – jelöltek ki számukra, vagy önkényes foglalással jutottak annak birtokába.

Óbudai extraneus szőlőtulajdonosok összeírása
(BFL V.1.b Nr. 477.) – A forrás egészét ld. még a Dokumentumok menüpont alatt!


Buda északi külvárosai közül a falusias Újlakon vált jelentős ágazattá a szőlőművelés, itt azonban a német ajkú lakosságnak köszönhetően. Az Újlakkal a 18. század folyamán egybeépült Óbudán a Zichy család telepítései révén (így 1698-ban és az 1739/40-es pestisjárványt követően) szintén a németek kerültek többségbe, akik számára az ideiglenes adómentesség nagy vonzerőt jelentett. A németek (sváb, bajor, osztrák stb.) intenzív munkával, új szőlők telepítésével élesztették újjá a bortermelést Budán. (Ők a későbbi Braunhaxlerek, azaz barnalábúaknak gúnyolt óbudai szőlőművesek ősei.) Vörösboruk állítólag vetekedett a budai párjával.