A budai borvidék végzete: a filoxéra


„Úgy van a szőlő a filoxérával mint az ember a tüdőbajjal. Ha mindjárt az elején gyógyítás alá fogják, kiépül belőle […]. A szőlőnél is addig kell a veszedelmet elhárítani, amíg életerős, mert mikor már a szőlő elsárgulásával maga panaszkodik a bajáról, akkor már el van veszve: új gyökeret nem csinál neki a szénkéneg.”
(Jókai Mór: Kertészgazdászati jegyzetek, 1896)


"Bár csak ebbe a szőlőbe ütne már egyszer bele a filokszera!" Karikatúra. Borsszem Jankó, 1889.
(OSZK DKA-102662)A budai és Buda-környéki szőlők már a filoxéra megjelenése előtti évtizedekben is különféle csapásoknak voltak kitéve. Az 1820-as évektől rendszeressé váltak a termést károsító hirtelen záporokról, jégesőkről, megállíthatatlan vízkiöntésekről szóló jelentések, panaszok. Óbudán 1842-ben például a szüretet, s ezáltal az azévi termést tette tönkre a hirtelen lecsapó, négy emberéletet követelő vihar. 1862-ben az óbudai szőlőhegyeket már „az ország legjégveszélyesebb helyei közé” sorolta az Első Magyar Általános Biztosító Társaság. Ilyen előzmények után pecsételte meg a történelmi budai borvidék sorsát a megjelenő filoxéra.

Terület minősége
Terület mérete
Kataszteri hold Négyszögöl
Belterület, utak és terméketlen terület 6235 303
Szántó 9255 1148
Szőlő 6306 787
Rét és kert 5931 658
Legelő 3486 790
Erdő 2190 1469
Nádas 25 1158
Összesen 33 431 1513
Budapest területe közvetlenül a filoxérajárvány előtt (Galgóczy Károly: Budapest és környékének gazdasága és állattenyésztése. In: Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmivelődési leírása I. Szerk.: Gerlóczy Gyula – Dulácska Géza. Budapest, 1879. 464.)

A filoxéra, azaz szőlőgyökértetű (Viteus vitifoliae) Amerikából került át Európába, miután francia gazdák a lisztharmat ellen amerikai szőlőfajtákat telepítettek be. Magyarországon először Pancsován mutatták ki a filoxérát. A hazai és nemzetközi szakértői vélemények, valamint azon tapasztalatok alapján, miszerint a filoxéra nem csak a szőlő gyökerénél, a talajban jelent fenyegetést a szőlőkre, hanem szárnyas formában messzire elrepülve, a szőlő gyökerénél lepetézve is, 1876-ban megszületett az első törvény a filoxéráról (1876. évi XXIX. tc.), amelynek kidolgozásában Entz Ferenc is részt vett. A törvény előírta a pancsovai fertőzött, valamint azzal szomszédos ép szőlők gyökerestől történő kiirtását, és további intézkedéseket írt elő a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumnak. A filoxéra terjedésének kedvezett, hogy kezdetben a szakértők is éveken át vitáztak a fertőzött szőlők kiirtásának szükségességéről, mert elegendőnek tartották a „helyes szőlőművelést”, a gyérítést vagy a szénkénegezést (a szőlők gyökérzetének szén-diszulfiddal történő kezelését). 1881-ben már az amerikai szőlőfajták ültetése is elkezdődött, amely a homoki szőlők elterjedésével, valamint az oltványozással végül sikeresen visszaszorította a szőlőgyökértetűt. Mindennek azonban a fővárosban a történelmi budai borvidék pusztulása lett az ára.

Szénkéneg fecskendők

A nyilakkal tud navigálni a galériában

1 / 4
Gastine-féle
2 / 4
Vermorel-féle
3 / 4
Besnyő-féle
4 / 4
Muschinek-féle

Gastine-féle szénkéneg fecskendő. Borászati Lapok, 1884.
A Vermorel-féle Excelsior szénkéneg-fecskendő keresztmetszete. Borászati Lapok, 1887.
Besnyő szénkéneg-fecskendő reklámja. Borászati Lapok, 1898.
Muschinek-féle fecskendő reklámja filoxérás szőlők kezelésére. Borászati Lapok, 1891.Budapesten 1882-ben fedezték fel a filoxérát, délről, Budaörs felől terjedt át a Gellért-hegy és a Sas-hegy szőlőire, Óbudán pedig a Péter-hegy szőlőit támadta meg. A főváros rövid időn belül nagyobb összeget különített el a további terjedés megakadályozása és az érintettek kártalanítása céljából és filoxéra bizottságot állított fel.

Felmérés az I-II-III. kerületi szőlőkről filoxéra-ügyben, 1882.
(HU BFL IV.1407.b IX. 1526/1874.) – A forrás egészét ld. még a Dokumentumok menüpont alatt!


A filoxérának ellenálló amerikai szőlőfajták (Riparia sauvage, Jaquez, Vitis Solonis, York Madeira) meghonosítására ún. amerikai kísérleti szőlőtelepeket hoztak létre. Ilyen telep volt Óbudán (6 hold 600 nöl a Törökkő-dűlő Strassenried vagy Strassenacker nevű részén 1887-től) és Kőbányán (szőlőtelep és gyümölcsfaiskola). Két év múlva elrendelték az óbudai telep bővítését, valamint a Kis-Sváb-hegyen is kijelöltek egy területet az amerikai szőlők számára. 1889-ben az ősi budai szőlőfajtákat a rákoskeresztúri dűlő homokos földjébe történő átplántálással tervezték megmenteni. A dűlőt a következő évben maximálisan két holdanként kiosztották a budai oldal tönkrement szőlőművesei között.
A budai borvidék megmentése sikertelen volt, a kipusztult szőlők helyét gyümölcsösök, nyaralóvillák vették át.

Lisznyay János nyaralójának terve egy Gellért-hegyi szőlő helyén, 1885–1886.
(HU BFL XV.17.d.329 Nr. 5119/12, 1-2. f.)


1854–1856 körül: a filoxéra megjelenése az Egyesült Államokban
1868 előtt: a filoxéra megjelenik Európában, először Franciaországban
1868: a szőlőgyökértetű azonosítása phylloxera vastatrix néven
1872: a filoxéra eléri Ausztriát (Klosterneuburg)
1875: a filoxéra azonosítása Magyarországon (először Pancsován)
1877: nemzetközi konferencia Lausanne-ban a filoxéráról (résztvevők: Ausztria, Franciaország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc)
1878: nemzetközi egyezmény Bernben a filoxéra elleni védekezés alapjairól
1879: az Állandó Phylloxera Bizottság létrehozása (tagjai: Emich Gusztáv, Herman Ottó, Wartha Vince)
1880: (I.) Országos Phylloxera Bizottság felállítása az 1880. évi II. tc. alapján (tagjai között Emich Gusztáv, Herman Ottó és Molnár István, a budai vincellériskola igazgatója)
1880 nyara: Országos Phylloxera Kísérleti Állomás felállítása Pancsován
1881: (II.) Országos Phylloxera Bizottság – 34 főre bővített bizottság, amelynek feladatait ülései között a tizenkét tagú Állandó Phylloxera Bizottság látta el
1882: a filoxéra eléri Budapest területét
1888: amerikai szőlőtelep létrehozása Óbudán (1891-ben került a főváros kezelésébe)
1890: állami szénkéneg raktár létrehozása Budafokon a Budapesti Vincellériskola fennhatósága alatt